• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Зеленчукова градина

На 27. мај 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Зелена салата” во рамки на темата “Зеленчукова градина” од Еко секцијата на Годишната програма за...

Од трпезата на мојата баба

На 16. мај 2019. година, наставниците Захарица Илиеска и  Маја Митева Петроска заедно со учениците од второ и трето одделение спроведоа активности во рамки на темата “Од трпезата на мојата баба” од Секцијата Запознај ја Македонија на...

Олимпијада

На 14. мај 2019. година, наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски од подрачното училиште „Никола Карев“ с. Борино,  со учениците од второ одделение ја реализираа завршната воннаставна активност според Нансен модел за учебната...

Сообраќајот некогаш

На 23. април 2019. година, наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски од подрачното училиште „Никола Карев“ с. Борино,  со учениците од второ одделение ја реализираа активноста “Едрeник” во рамки на месечната тема “Сообраќајот...

Ден на планетата Земја

На 22. април 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Ден на планетата Земја” во рамки на темата “Планетата Земја” од Еко секцијата на Годишната...

Празници

На 8. април 2019. година, наставниците Маја Митева Петроска и Захарица Илиеска заедно со учениците од второ и трето одделение реализираа активности во рамки на темата “Празници” од Секцијата Запознај ја Македонија на Годишната...

Традиционална македонска и влашка носија

На 30. март и 2. април 2019. година, наставниците Маја Митева Петроска и Захарица Илиеска заедно со учениците од второ и трето одделение спроведоа активности во рамки на темата “Носии” од Секцијата Запознај ја Македонија на Годишната...

Од зрно до плод

На 25. март 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Пченица” во рамки на темата “Од зрно до плод” од Еко секцијата на Годишната програма за...