• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Kopshti i perimeve

Më 27 maj 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Sallata jeshile” në kuadër të temës “Kopshti i perimeve” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për aktivitete...

Nga tryeza e gjyshes time

Мë 16 maj 2019, mësimdhënëset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Nga tryeza e gjyshes time” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor...

Olimpiada

Më 14 maj 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitetin përfundimtar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për vitin...

Komunikacioni dikur

Më 23 prill 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitetin “Anija me vela”  në kuadër të temës mujore “Komunikacioni...

Dita e planetit Tokë

Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Herbarium” në kuadër të temës “Përmbledhjet” nga “Eko sekcioni” i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore për klasën e...

Festat

Мë 8 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Festat” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete...

Veshjet kombëtare maqedonase dhe vllehe

Мë 30 mars dhe 2 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Veshjet kombëtare” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit...

Nga fara deri te fryti

Më 25 mars 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Gruri” në kuadër të temës “Nga fara deri te fryti” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për aktivitete...